Akademia Blockchain – formacje kontynuacji trendu! | CoinCasso Group

Akademia Blockchain – formacje kontynuacji trendu!

Ten post jest również dostępny w: angielski rosyjski

W ostatnim artykule z cyklu Blockchain Academy omawialiśmy podstawowe wskaźniki analizy technicznej – wyjaśniliśmy czym jest średnia krocząca i wskaźnik MACD. W kolejnym odcinku serii wprowadzimy Was w świat formacji kontynuacji trendu.

Formacje kontynuacji to układy geometryczne na wykresach, które pokazują nam chwilową przerwę w trendzie przed kolejnym ruchem zgodnym z trendem. Należą do nich m.in. flagi, kliny i trójkąty. Bardzo ważne jest, że takie formacje pokazują nie tylko kierunek zmiany ceny ale także jej potencjalny zasięg. Część z tych formacji może być także w pewnych przypadkach formacją odwrócenia trendu, jednak w tym artykule skupimy się na przykładach obrazujących kontynunację.

Trójkąty symetryczne


Zacznijmy od podstawowej formacji kontynuacji trendu. Zobaczcie na rysunek powyżej. Po lewej, przedstawia on trójkąt symetryczny (równoramienny) przy trendzie wzrostowym. Na dole mamy czerwoną linię zwaną linią wsparcia, a na górze czerwoną linię zwaną linią oporu. Linie wsparcia i oporu kierują się ku sobie – linia wsparcia w górę, natomiast linia oporu w dół.

Na początku kurs dobija do ceny oporu w najwyższym jej punkcie, a potem trend zaczyna się zatrzymywać i amplituda kursu zaczyna się zmniejszać. Aby być pewnym, że taka figura wystąpiła warto znaleźć kilka punktów potwierdzeń w postaci styczności wykresu z linią oporu i linią wsparcia. Wówczas gdy widzicie, że wykres przetnie linię oporu to mamy tzw. punkt wejścia czyli dobry moment na inwestycję (zakup). Sytuacja w przypadku trendu spadkowego wygląda analogicznie, jak na rysunku po prawej.

Flagi


Wraz z trójkatami symetrycznymi flagi są bardzo cenione przez inwestorów, ponieważ są to bardzo pewne formacje – z dużym prawdopodobieństwem ich wystąpienie sygnalizuje kontynuację trendu. Flagi przypominają równoległobok z linią oporu i wsparcia skierowanymi w stronę odwrotną do trendu. Tworzą się one w okresie krótkoterminowym. Mamy tu podobne elementy, jak w trójkątach symetrycznych: punkty wyjścia i wejścia z formacji, końcową część trendu przed formacją i kontynuacja trendu po wyjściu z formacji. Poniżej wykres XBT/USD z zaznaczonym na żółto ruchem cenowym:

Kliny


Klin to kolejna formacja kontynuacji trendu, ale może być także formacją zwiastującą odwrócenie trendu. Zobaczcie na rysunek powyżej. Mamy tutaj do czynienia z trendem wzrostowym. Górna czerwona linia oznacza poziom oporu, a dolna czerwona linia – poziom wsparcia. W klinie linie tworzące górne i dolne ograniczenie formacji zbliżają się do siebie, są skierowane w tym samym kierunku (np. w dół, jak na rysunku) i nie są równoległe.

Gdy mamy do czynienia z trendem wzrostowym, obie linie zwyżkują, w przeciwnym wypadku obie linie opadają. Ruchy cenowe w klinie są co raz mniejsze by ponownie odbić się do góry lub do dołu. Kliny charakteryzują się tym, że tworzą się one na znacznie dłuższy czas niż flagi i trójkąty symetryczne – nawet przez kilka miesięcy. Kliny są często mylone przez początkujących traderów z flagami.

Trójkąty zniżkujące i zwyżkujące


Trójkąty są bardzo często spotykaną formacją, jednak trudną w analizie. Istnieje wiele rodzajów trójkątów, najpopularniejszymi są trójkąt zwyżkujący, zniżkujący i przed chwilą przedstawiony symetryczny. Po krótce omówimy każdy z tych typów.

Na schemacie wygląda to tak (po lewej trójkąt zwyżkujący, po prawej zniżkujący).

Trójkąt zwyżkujący

Wykres LTC/BTC. 3-godzinny okres

Zobaczcie na rysunek. Linia górna zwana jest linią oporu, a linia dolna – linią wsparcia. Amplituda wahań wewnątrz trójkąta się zmniejsza. Uważa się, że po formacji takiego trójkąta w większości przypadków cena idzie w górę (przekraczajac górna granicę, czyli linię oporu), dlatego powyżej trójkąta jest dobry punkt wejścia, w ktorym warto otworzyć pozycję.

Trójkąt zniżkujący

Wykres XBT/USD

Taki trójkąt jest lustrzanym odbiciem trójkąta zwyżkującego. Linia dolna jest linią oporu a linia górna jest linią wsparcia. Taki trójkąt wskazuje nam trend spadkowy a więc dobry moment na sprzedaż.

Warto pamiętać o tym, że handlowanie wewnątrz trójkąta jest ryzykowne. W momencie gdy kurs znajduje się wewnątrz trójkąta, wolumen się zmniejsza, gdy kurs przebija linię oporu wolumen gwałtownie rośnie. Kiedy świeczka na wykresie wychodzi po za granicę trójkąta, warto poczekać aż się zamknie. Gdy po zamknięciu świeczka została poza trójkątem, jest to dobry punkt wejścia. Jeśli została wewnątrz trójkąta, nie jest to dobry moment na inwestycję.

Filiżanka z uchem

Ta figura zazwyczaj wskazuje na trend wzrostowy. Charakteryzuje się tym, że pierwsza część formacji ma kształt litery “U”, gdzie następuje powrót do lokalnego maksimum, a nastepnie kolejne, znacznie mniejsze “U” zwane tutaj uchem. Na wykresie widzimy obecną sytuację na rynku XBT/USD.

Istnieje jeszcze wiele innych figur, ale tutaj przedstawiliśmy najbardziej podstawowe. Zostańcie z nami i czekajcie na kolejne odcinki Blockchain Academy!

Skomentuj